Türkiye'nin ilk
ISO-15189 Akreditasyonuna
Sahip Laboratuvarı!

Kurumsal

Menu

LabBlog!

ISO 15189 Standardı

ISO 15189 standardı; ISO/IEC 17025 ve ISO 9001’i temel alarak, tıbbi laboratuvarlarda güvenliği, hastaların ve tedaviden doğrudan sorumlu olan klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasını amaçlar.

Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları kendi kalite yönetim sistemini geliştirmiş, yetkinliklerinin değerlendirilmesi, akreditasyon kuruluşları tarafından yetkinliklerinin doğrulanması ve tanınması konusunda Ekim 2005’ten itibaren Türkye’nin ilk ISO 15189 akreditasyonuna sahip olmuştur.  Akreditasyon; bir kuruluş veya bireyin belirli görevleri yürütmek için yetkin olduğunun yetkili bir kuruluş tarafından resmi olarak tanınması işlemidir. 


Vaat ettiğimiz kaliteli laboratuvar hizmetleri ve sürekli iyileştirme anlayışımızın göstergesi olarak 2005’te DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie) tarafından Türkiye’nin ISO 15189 standardına göre akredite edilmiş ilk laboratuvarı olduk. Laboratuvarımız o dönemde ülkemizde çok bilinmeyen ISO 15189 standardının tanıtılması için sempozyum ve çeşitli eğitim toplantıları düzenleyerek, ülkemizde Laboratuvarlarda Kalite Yönetimi geleneğinin oluşmasını başlatmıştır. Akreditasyon yolculuğumuz 2010 yılından itibaren TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilmemizle devam etmektedir.  


Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları hizmetlerini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder ve bunu sağlamak için; çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemeler yapar. Hastalarımıza ulaşacak olan test sonuçlarımızın mümkün olan en yüksek hassasiyetle raporlanabilmesi için, laboratuvar süreçlerinin en uygun şekilde tasarlanmasını amaç edinmiştir.  Düzenli olarak kalite kontrol ve kalibrasyon programları uygular ve laboratuvarlararası karşılaştırma araçlarını kullanır. 


Lean (Yalın) ve 6 Sigma gibi kalite araçlarını kullanan kurumumuz sağlık profesyonellerine ve hastalara düşük maliyette, en uygun sürede, sürekli iyileşen kalitede hizmet sunmak için çalışanlarının mesleki ve kişisel becerilerini destekler, mükemmelliği hedefler.


Sunduğu hizmete sadece laboratuvar hizmeti gözü ile bakmaz, yeni bilimsel bilgi üretmenin öneminin farkındadır; akademik faaliyetlere katkıda bulunur, hem kendi ekibinin planladığı bilimsel araştırma faaliyetlerini destekler, hem de güçlü teknik altyapısı ve ekibi ile diğer üniversite ve sağlık kuruluşlarının bilimsel araştırmalarına destek verir. 


Klinik laboratuvarlar dünyasında gündem belirleyici bir pozisyonda olan kurumumuz diğer laboratuvarlara örnek oluşturan bu sorumluluğun da bilinciyle metodolojilerin, laboratuvar tıbbının, laboratuvar kalitesinin gelişmesi için çalışır.