ISO 15189 Standardında
Yüksek Kalite Hizmet

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Acıbadem Labmed müşterilerine hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizleri yaparken ve hizmetlerini verirken bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemiştir.


Acıbadem Labmed Yönetimi, yüksek kalitede hizmet sunmak için müşteri istekleri doğrultusunda belirlenen, kabul görmüş bilimsel kriterlere ve varsa ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlar kullanarak doğru, kesin ve güvenilir sonuçlar vermeyi hedefler. Laboratuvar personeli çalışmaları sırasında; kalite yönetim sisteminde dokümante edilmiş olan prosedürleri titizlikle ve tavizsiz uygular.


Acıbadem Labmed’in uyguladığı kalite yönetim modeli ISO 15189 standardına uygundur ve standarda uygun olarak kalite yönetiminde sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder, çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemeler yapar, laboratuvar süreçlerinin doğru ve kesinliği için kalite kontrol ve kalibrasyon programları uygular, laboratuvarlar arası karşılaştırma programları kullanır.