ISO 15189 Standardında
Yüksek Kalite Hizmet

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Akreditasyon & Sertifikalar

Akreditasyon & Sertifikalar

Acıbadem Labmed TıbbiLaboratuvarı, 20 Ekim 2005 tarihinden geçerli olmak üzere DACH (DeutscheAkkreditierungsstelle Chemie) tarafından ISO 15189 standardına göre akrediteedilerek Türkiye’nin ISO 15189 akreditasyonuna sahip ilk tıbbi laboratuvarıolmuştur. 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, TÜRKAK tarafındanTS EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilerek Türkiye’nin TÜRKAKtarafından TS EN ISO 15189 standardına göre akredite edilen ilk tıbbilaboratuvarı olmuştur. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı; 2014 yılında TÜRKAKtarafından TS EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilmiş, 10 Ocak2017 tarihinden geçerli olmak üzere TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189standardına göre esnek kapsam ile akredite edilen Türkiye’nin ilk tıbbilaboratuvarı olmuştur. 2019 Ocak ayında yeniden akredite edilerek Türkiye’de TSEN ISO 15189 standardına göre 4. akreditasyon çevrimine devam eden ilk tıbbilaboratuvar olmuştur.

TURKAK’ın ILAC’ın(International Laboratory Accreditation Cooperation)’ın çok taraflı anlaşmasına(MRA – Mutual Recognition Agreements) taraf olmasınedeni ile laboratuvarımızın akreditasyonu ILAC’a üye tüm ülkelerde tanınırhale gelmiştir.

TS EN ISO 15189standardının amacı tıbbi laboratuvarlarda güvenliği, hastaların ve tedavidendoğrudan sorumlu olan klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasıdır.