ISO 15189 Standardında
Yüksek Kalite Hizmet

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Akreditasyon & Sertifikalar

Akreditasyon & Sertifikalar

Acıbadem Labmed TıbbiLaboratuvarı, 20 Ekim 2005 tarihinden geçerli olmak üzere DACH (DeutscheAkkreditierungsstelle Chemie) tarafından ISO 15189 standardına göre akredite edilerek Türkiye’nin ISO 15189 akreditasyonuna sahip ilk tıbbi laboratuvarı olmuştur. 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilerek Türkiye’nin TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre akredite edilen ilk tıbbi laboratuvarı olmuştur. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı; 2014 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilmiş, 10 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre esnek kapsam ile akredite edilen Türkiye’nin ilk tıbbi laboratuvarı olmuştur. 2019 Ocak ayında yeniden akredite edilerek Türkiye’de TS EN ISO 15189 standardına göre 4. akreditasyon çevrimine devam eden ilk tıbbi laboratuvar olmuştur.

TURKAK’ın ILAC’ın (International Laboratory Accreditation Cooperation)’ın çok taraflı anlaşmasına (MRA – Mutual Recognition Agreements) taraf olması nedeni ile laboratuvarımızın akreditasyonu ILAC’a üye tüm ülkelerde tanınır hale gelmiştir.

TS EN ISO 15189 standardının amacı tıbbi laboratuvarlarda güvenliği, hastaların ve tedaviden doğrudan sorumlu olan klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasıdır.