ISO 15189 Standardında
Yüksek Kalite Hizmet

Kalite & Akreditasyon

Menu

LabBlog!

Akreditasyon & Sertifikalar

Akreditasyon & Sertifikalar
DIN EN ISO 15189:2003 Akreditasyonu...


Laboratuvarlarımızın tüm birimleri 20 Ekim 2005 tarihinden geçerli olmak üzere DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie) tarafından ISO 15189 standardına göre akredite edilmiştir. 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜRKAK tarafından TSE EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilmiştir.


TURKAK’ın ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)’ın çok taraflı anlaşmasına (MRA – Mutual recognition arrangement) taraf olması nedeni ile laboratuvarımızın akreditasyonu ILAC’a üye tüm ülkelerde tanınır hale gelmiştir.


ISO 15189 standardının (DIN EN ISO 15189:2003 Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence) amacı tıbbi laboratuvarlarda güvenliği, hastaların ve tedaviden doğrudan sorumlu olan klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasıdır.