Acıbadem Labmed İstanbul DTL

Acıbadem Labmed İstanbul Doku Tipleme Laboratuvarı

Menu

LabBlog!

Hakkımızda

Acıbadem Labmed İstanbul Doku Tipleme Laboratuvarı, Türkiye’de organ nakli konusunda öncü olan Acıbadem Sağlık Grubunun dört büyük transplantasyon merkezine ve tüm dış kurumlara hizmet veren, Türkiye’nin ilk ISO15189 akreditasyonuna sahip laboratuvarlar zincirinin bir parçası olarak, testlerin kalite güvenirliliğini daima en üst düzeyde tutan, on yılı aşan bilgi birikimi ve tecrübeye sahip ekibiyle yirmi dört saat çalışan,  T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bir laboratuvardır.


Laboratuvarımızda temel olarak, organ nakillerinde; HLA doku uyumu, Panel Reaktif Antikor (PRA) ve Lenfosit Çapraz Karşılaştırma testleri(LCM), Kemik iliği nakillerinde ise; hasta ve donörlerin HLA doku uyumu, beş basamaklı doku tiplendirme, tam uyumlu donor araştırması yapılmaktadır.


Organ nakillerinde alıcı-verici arasında maksimum uyumu yakalayabilmek ve nakil sonrası red riskini önleyebilmek için doku grubu uyumu çok önemlidir. Doku uyumunun önemi nakledilecek organın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Kornea, karaciğer, akciğer, kalp nakillerinde doku uyumu önemli değilken, böbrek nakillerinde ve kemikiliği nakillerinde ise ileri derecede önemlidir.


Panel reaktif antikorlar, anti-HLA antikorları olarak da adlandırılır ve kantransfüzyonu, geçirilmiş gebelik-küretaj, ikinci bir nakil hazırlığı gibi nedenlerle farklı doku grubu antijenleriyle karşılaşan hastada bu antijenlere karşı oluşan antikorları saptamak ve nakil öncesinde rejeksiyon riskini belirlemek, nakil sonrasında ise; alıcının humoral yanıtını izlemek, immunsupresif tedaviye yön vermek amacıyla belli aralıklarla yapılır.


Lenfosit cross-match testleri laboratuvarımızda CDC cross-match (komplemana bağlı sitotoksik cross-match) ve flow sitometrik cross-matcholarak iki şekilde çalışılmaktadır. CDC cross-match testinde; alıcının serumunda vericinin lenfositlerine karşı kompleman bağlayan antikorların tespitiyapılır.  Flow sitometrik cross-matchtestinde ise; antikorların tipi ( IgG/IgM )ve ayrımında (anti-T ve/veya anti-B) kullanılır.


Doku grubu uyumlu vericisi olan hastalarda,uyuma rağmen alıcı ve verici arasındaki minör uyumsuzluklardan kaynaklanabilecek bağışıklık cevaplarını test etmek amacıyla, verici seçiminden sonra alıcı ve vericinin serum ve hücreleri karşılıklı olarak bir araya getirilir.