Acıbadem Labmed İstanbul DTL

Acıbadem Labmed İstanbul Doku Tipleme Laboratuvarı

Menu

LabBlog!

Hizmetler

Kemik İliği Nakli

·        Kemikiliği transplantasyonu için HLA tiplendirmesi

·        PRA (anti-HLA antikor) tarama/tanımlama


Organ Nakli ( Canlı-kadavra vericili)

·        HLA Doku Tiplendirme

·        PRA(anti-HLA antikor) tarama/tanımlama

·        Single Antigen Class-I ve Class-II

·        HLADonör Spesifik Antikor

·        Lenfosit Çapraz Karşılaştırma Testleri (CDC ve FCMLCM)