Acıbadem Labmed Ankara DTL

Acıbadem Labmed Ankara Doku Tipleme Laboratuvarı

Menu

LabBlog!

Hizmetler

ADTL, Kemikiliği transplantasyonu için yüksek düzeyde kalite güvencesi ve hızlı raporlama süresi ile yüksek çözünürlüklü bir doku tipleme hizmeti sunmaktadır. HLA Loksları:


    HLA-A

    HLA-B

    HLA-C

    HLA-DRB1

    HLA-DQB1

    HLA-DPB1