Acıbadem Labmed Ankara DTL

Acıbadem Labmed Ankara Doku Tipleme Laboratuvarı

Menu

LabBlog!

Kalite Politikamız

Acıbadem Labmed Ankara Doku Tipleme Laboratuvarı müşterilerine hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizleri yaparken ve hizmetlerini verirken bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemiştir.


Acıbadem Labmed Ankara Doku Tipleme Laboratuvarı, yüksek kalitede hizmet sunmak için müşteri istekleri doğrultusunda belirlenen, kabul görmüş bilimsel kriterlere ve varsa ulusal ve uluslararası standartlara uygun metotlar kullanarak doğru, kesin ve güvenilir sonuçlar vermeyi hedefler. Laboratuvar personeli çalışmaları sırasında; kalite yönetim sisteminde dokümante edilmiş olan prosedürleri titizlikle ve tavizsiz uygular.


Acıbadem Labmed Ankara Doku Tipleme Laboratuvarı uyguladığı kalite yönetim modeli ASHI standardına uygundur ve standarda uygun olarak kalite yönetiminde sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder, çıkabilecek problemleri önlemeye yönelik düzenlemeler yapar, laboratuvar süreçlerinin doğru ve kesinliği için kalite kontrol ve kalibrasyon programları uygular, yeterlilik testlerine katılır.