Türkiye'nin
Referans Laboratuvarı

Hizmetler

Menu

LabBlog!

Alerjiler

Alerji yaşam kalitesini düşüren, veya okuldaki kişisel verimi azaltan bir sağlık sorunudur. Görülme sıklığı ise hızla artmaktadır.

1906 yılında Clemens von Pirquet tarafından kullanılmış olan alerji terimini, genel olarak farklılaşmış vücut cevabı olarak tanımlayabiliriz. Yunan dilinde allos = diğer ve ergos = reaksiyon anlamına gelmektedir.

Alerjik cevap, bazı kişilerin zararlı kabul edilmeyen ajanlara karşı aşırı duyarlılık göstermesidir. Bu aşırı duyarlılık sonucunda alerjik hastalıkların klinik bulgusu olan alerji ortaya çıkar.

Alerji semptomları:

 • Deride; ürtiker, anjyioödem, atopik dermatit, kaşıntı, kızarıklık
 • Gözlerde; kızarıklık, kaşıntı, sulanma
 • Burunda; aksırma, tıkanıklık ve burun akıntısı
 • Alt solunum yolları; solunum zorluğu, hışırtılı solunum (wheezing), öksürük
 • Kalp ve damar sistemi; çarpıntı, tansiyon düşüklüğü
 • Sindirim sistemi bulguları; alerjik özefajit, gastrit, gastroenterit 
 • Anaflaktik şok; ödem, kan basıncında ani düşüş, kaşıntı, kızarıklık, boğaz ve dil şişmesi, baş dönmesi, mide bulantısı, ishal, şok, bilinç kaybı

Alerjenler:

 • Deri teması ile (hayvan tüy ve epitelleri, latex, polen, zehirli bitkiler)
 • Enjeksiyon ile  (arı sokması)
 • Ağızdan alma ile (ilaç, besinler) ve
 • Solunum yolu ile (polen, toz, küf ve mantarlar) alınabilir.

Alerjen Kaynakları

 • İnhalasyon alerjenleri (solunum yolu ile alınan alerjenler) Ev tozu akarları, polenler, küf mantar elemanları (özellikle sporları), ev hayvanlarının tüy ve  epitelleri, haşereler ve haşere zehirleri.
 • Gıdalar (Besin alerjenleri)
 • Gıda katkı maddeleri alerjenleri
 • İlaçlar
 • Mesleki alerjenlerAlerji Testleri

Eozinofil sayısı: Kronik alerjikenflamasyonda artar.


Eozinofil Katyonik Protein(ECP)


Aktive olmuş eozinofiller, bölgesel doku hasarına neden olabilen ECP salgılar. Ölçülen ECP değerleri eozinofil aktivasyon derecesini yansıtır. Eozinofil aktivasyonu ile birlikte olan çeşitli inflamatuvar rahatsızlıklar arasında bronşiyal astım, atopik dermatit, rinit,alerjik göz hastalıkları sayılabilir. Bronşiyal astım seyrinin ve tedavisinintakibinde kullanılır.


Total IgE seviyesi alerjik hastalıklarda çoğunlukla yüksek olabilir ancak bu hastalığın şiddeti ile direkt orantılı değildir. Referans aralığında bir Total IgE düzeyi, anlamlı alerjiyi dışlamaz.Total IgE yüksekliği alerjik hastalıklarda görülebildiği gibi parazitenfeksiyonlarında, karaciğer hastalıklarında, viral enfeksiyonlarda,malignitede de artabilir. Bu nedenlerden dolayı son yıllarda Total  IgE testi yerini, Spesifik IgE teslerinebırakmıştır.


Laboratuvarımızda alerjenlere karşı gelişmiş spesifik IgE düzeyleri, tek tek veya paneller  halinde çalışılmaktadır.


Paneller sık rastlanılan alerjenlerin karışımı olarak hazırlanmıştır. Pozitif sonuç alındığında panel içindeki alerjenler tek tek araştırılmalıdır.


İnhalant alerjen testi, solunumsal alerjenlere karşı oluşan Spesifik IgE antikor konsantrasyonunu ölçen bir testtir.


Pediatrik alerji tarama testi ile çocukların alerjiye yatkın olup olmadıkları (atopy  -Tip I alerjik hastalığı geliştirmek için genetik yatkınlık) en yüksek olasılıkta değerlendirilmektedir.


 • fx5 = Childrens food panel (Çocuk gıda paneli) +İnhalan alerjen taraması (Alatop)

 • Ot, tahıl polenleri ve paneller (g1, g2, g4, g5,g6, g11, g12, g15, gx1, gx2, gx3)

 • Yabani ot / çiçek alerjenleri ve panelleri (w1,w9, w20, w21, wx1, wx3, wx5)

 • Ağaç alerjenleri ve panelleri (t2, t3, t4, t5,t7, t9, t18, tx1, tx2, tx7, tx9)

 • Ev tozu alerjenleri, akarlar ve panelleri (h1,h2, d1, d2, d70, hx1)

 • Hayvan alerjenleri ve panelleri (e1, e2, e3, e4,e5, e20, e78, e201, e84, ex1, ex71, ex72)

 • Küf alerjenleri ve panelleri (m1, m2, m3, m4, m5,m6, m70, mx1, pax3)

 • Gıda alerjenleri ve panelleri (f1, f2, f4, f13,f14, f17, f25, f27, f33, f44, f75, f93, f256, fx1, fx2, fx3, fx5, fx6, fx73,fx13, fx14, fx16, fx50)

 • Böcek zehiri alerjenleri (i1, i3, i4, i6, i70,i71)

 • İlaç alerjenleri (c1, c2, c5, c6, c73,

 • Tiroksin, Atropin, Aspirin, Paracetamol,Cephalosporin, Metamizol, Siprofloksasin, Tetracyclin)

 

Yukarıda örnek olarak listelenen alerji testlerine ek olarak, laboratuvarımızda spesifik IgE alerji testleri geniş bir panel halinde çalışılmaktadır.


Kan testlerinde belirli bir alerjene karşı oluşan IgE sınıfı antikorların miktarı ölçülür. Bu nedenle duyarlılığı ve hassasiyeti yüksektir. Serum IgE, yarılanma ömrü kısadır. Öte yandan, deritesti ile tespit edilmeye çalışılan alerjilerde ise mast hücrelerine bağlı IgEyarılanma ömrü oldukça uzun olduğundan, bulunan pozitif sonuçlar her zaman IgEantikorları ile doğru orantılı değildir.


Kanda alerji testlerinin, deri alerji testlerine göre diğer avantajları ise; ilaç tedavisinin kesilmesine gerek kalmaması ve ciltte yaygın alerji bulunması durumunda dahi uygulanabilir olmasıdır.Laboratuvarımızda kullanılan alerji sistemlerimiz,kemilüminesans  yöntemi ile çalışmaktadır.