Türkiye'nin
Referans Laboratuvarı

Hizmetler

Menu

LabBlog!

Transfüzyon Merkezleri

Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri bünyesindeki Transfüzyon Merkezleri bilimsel, teknik ve idari açıdan Labmed Klinik Laboratuvarları’na bağlıdır. Tüm  çalışmalar, Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi standartları doğrultusunda yürütülmektedir.

Kan grubu, cross match, direkt coombs gibi rutin testlerin haricinde antikor tarama, antikor tanımlama, zayıf ve variant D, A1 – H Lectin, soğuk aglutinin, izohemaglutinin, Rh subgrup ve antijen profil testleri uluslararası altın standart yöntem olarak kabul görmüş  “Jel Santrifügasyon Yöntemi” ile çalışılmaktadır.
Kan grubu ve crossmatch testlerinde çift çalışma ve çift onay ile sonuç vermektedir. Test sonuçlarındaki uyumsuzluk durumlarında transfüzyon uygulamaları konusunda açıklayıcı bilgilerle danışmanlık verilmektedir. Yarı otomatik sistemde çalışılan immünohematolojik testlerin sonuçları, cihazlardan görüntülü ve otomatik olarak tüm transfüzyon merkezlerinde ortak olan otomasyon programına aktarılmaktadır. Bu program sayesinde hastaya ait eski test ve transfüzyon bilgileri izlenebilmektedir. İmmünohematolojik testler için günlük olarak uygulanan iç kalite kontrollerine ek olarak 3 aylık aralarla DGKL / IM ve UK-NEQAS dış kalite kontrol programlarına dahil olunmuştur. 

Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri’nde tedavi edilmekte olan hastaların kan ve kan ürünleri gereksinimi ilgili yasa gereği Bölge Kan Merkezleri’nden temin edilmektedir. Bölge Kan Merkezleri’nden kan ürünü temin edilemeyen durumlarda tam kan, eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, aferez ürünleri, taze donmuş plazma, kriyopresipitat gibi tüm kan bileşenleri uygun bağışçılardan alınarak hazırlanmaktadır.Özellikli hasta grupları için (intrauterin, immünsüpresif, pediatrik yaş grubu,  vb) yıkama, filtrasyon, ışınlama, hacim azaltma, ürün birleştirme işlemleri endikasyon doğrultusunda yapılarak uygulamalar konusunda gerektiğinde konsültasyon hizmeti verilmektedir. Kan bileşenleri hastane içi ya da hastaneler arasında kontrollü saklama koşullarında saklanmakta, bağışçıdan hastaya ulaşınca kadar tüm süreç kayıt altına tutularak izlenmektedir.

Transfüzyon merkezimizin immünohematolojik testlerde TS EN ISO 15189, TÜRKAK akreditasyonu bulunmaktadır. 

Test listelerimiz sürekli güncellenmektedir.