Türkiye'nin
Referans Laboratuvarı

Hizmetler

Menu

LabBlog!

Moleküler Mikrobiyoloji

Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) alınan örnekte çok az miktarlarda bile bulunan DNA’nın çoğaltılmasını sağlayabilen ve mikroorganizmanın tanımlanmasını sağlayan bir yöntemdir. DNA bazlı yöntemler, hastalık etkeninin doğrudan örnekten saptanmasına izin vermektedir. Bu yöntemler hastalığın tanısının hızlı konmasına ve tedavi sürecinin erken başlamasına yardımcı olmaktadır.

Acıbadem Labmed Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarları’nda real time PCR, in house yöntemler, hybrid capture gibi farklı yöntemlerle kantitatif ve kalitatif sonuç veren birçok test çalışılmaktadır.
In house olarak çalışılan örnekler izlenebilen elektroforez ile görüntülenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Kantitatif ya da kalitatif olarak verilen sonuçlar hekimlerin hastalarının tedavi ve prognozlarını izlemede yardımcı olmaktadır. Örneğin, menenjit ön tanısı konan bir hastada Herpes simpleks virüs, tüberküloz gibi menenjite yol açabilecek birçok mikroorganizmaya ait moleküler testler 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde çalışılmakta ve sonuç vermektedir. Bu tip durumlarda hızlı sonuç hastanın prognozunu doğrudan etkilemekte ve tedaviyi de yönlendirmektedir. Ya da örneğin hamile bir kadında serolojik testlerin tümünün yapılmasına karşın bebekte Toksoplasma gondii varlığının tam olarak saptanamadığı durumların araştırılmasında PCR testlerinden yararlanılabilir. Bu ve benzeri durumlarda moleküler testler hayat kurtarıcı rol üstlenmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir; yoğun bakım hastalarında acil olarak Aspergillus, Candida, Pneumocystis carini, beyin ya da karaciğer apselerinde Entamoeba histolytica varlığının araştırılmasında bu testlerden yararlanılabilir. 

Tüm moleküler mikrobiyoloji incelemelerinde ortak nokta yapılan her çalışmada internal kontroller ile birlikte çeşitli düzeylerde pozitif veya negatif kontroller kullanılmaktadır. Yeni başlanacak çalışma prosedürlerinin doğrulanmasında yalnızca valide edilmiş prosedürler kullanılmaktadır. Ölçümlerin güvenilirliği pipet kalibrasyonları, test validasyonları ve iç ve dış kalite kontroller ile güvence altına alınmaktadır.

Moleküler Mikrobiyoloji testlerimiz arasında; Actinomyces DNA PCR, Adenovirüs DNA PCR, Aspergillus DNA PCR, Bordetella pertussis DNA PCR, BK virüs DNA, Brucella DNA PCR, Candida DNA PCR, Chlamydia pneumoniae DNA PCR, Chlamydia trachomatis DNA PCR, CMV DNA PCR, kantitatif, EBV DNA PCR, kantitatif, Entamoeba histolytica DNA PCR, E.coli DNA PCR, Enterovirüs RNA PCR, Epstein Barr virüs, Hepatitis B virüs (HBV) DNA PCR, kantitatif, Hepatitis B virüs / Lamivudine direnci, (YMDD motive), Human Herpes virüs 6(HHV 6) DNA PCR, Human Herpes virüs 8(HHV 8) DNA PCR, Herpes simplex virüs(HSV) DNA tip 1&2 PCR, HCV RNA PCR, kantitatif, HCV Genotip, HDV RNA PCR, HGV RNA PCR, Human Immunodeficiency virüs (HIV) RNA, kantitatif, PCR, HIV-1 genotip direnç analizi, HPV DNA tiplendirme, HSV DNA PCR, Influenza A (H1N1)RNA PCR, Influenza A / B, JC Virüs, Kırım Kongo Hemorajik Ateş virüsu (KKHAV) RNA PCR, Legionella pneumophila DNA PCR, Leishmania spp. DNA PCR, Mumps (Kabakulak) RNA PCR, Neisseria gonorrhoeae DNA PCR, Parvovirüs B19 DNA PCR, Pneumocystis jirovecii(carinii) DNA PCR, Mycobacteria moleküler hızlı tiplendirme (PCR/DNA dizi analizi), Mycobacterium tuberculosis DNA PCR, Mycobacterium tuberculosis hızlı rifampisin direnci, Mycoplasma spp. DNA PCR, Mycoplasma pneumoniae DNA PCR, Neisseria gonorrhoeae DNA PCR, Neisseria meningitidis DNA PCR, Nocardia DNA PCR, Norwalk like virüs DNA PCR, Parvovirüs B19 DNA PCR, Pneumocystis carinii (jirovechii) DNA PCR, Respiratory Syncytial virüs (RSV) RNA PCR, Respiratuvar Viral Panel (Human adenovirüs, Human metapneumo virüs, Human coronavirüs 229E/NL63, Human coronavirüs, OC43 / HKU1, Human parainfluenza virüs 1, Human parainfluenza virüs 2, Human parainfluenza virüs 3, Influenza A virüs, Influenza B virüs, Human respiratory syncytial virüs A, Human respiratory syncytial virüs B and Human Rhinovirüs A / B), Rotavirüs DNA PCR, Rubella RNA PCR, Toxoplasma gondii DNA PCR, Treponema pallidum DNA PCR, Varicella zoster virüs (VZV) DNA PCR, VRE DNA PCR