Türkiye'nin
Referans Laboratuvarı

Hizmetler

Menu

LabBlog!

MikrobiyolojiSeroloji Testleri
Antijen-antikor reaksiyonları

Antijen antikor reaksiyonun gerçekleştiğinin anlaşılmasının tek yolu antijen ve antikor arasında oluşan komplekslerin direkt ya da indirekt olarak saptanmasıdır. 

Aglutinasyon Testleri

Antijenin antikorla reaksiyonu aglütinasyon (kümeleşme) olarak saptanabilmektedir. Eğer antijen eritrosit ise “hemaglütinasyon” terimi kullanılmaktadır. Acıbadem Labmed Laboratuvarları’nda kalitatif ve kantitatif aglütinasyon/hemaglütinasyon testleri çalışılmaktadır. Kantitatif testlerde sonuçlar titreli olarak verilmektedir. Görülebilir aglütinasyonun sağlandığı maksimum dilüsyon titre olarak adlandırılmaktadır. Bu tanı testleri arasında; EBV için Heterofil antikor, Salmonella için Gruber Widal, Brucella için Wright ve “immune capture” gibi aglütinasyon testleri, Echinococcus ve Trepanoma pallidum için de hemaglütinasyon testleri bulunmaktadır.

İmmunkromatografi Testleri

Hasta örneklerinde enfeksiyon etkenine yönelik antijen ya da antikor araştırılması esasına dayanan hızlı testlerdir. Bunlara örnek olarak Streptococcus (grup A) Saptanması Hızlı Test, Streptococcus pneumoniae Antijeni, Legionella pneumophila Antijeni, Helicobacter pylori Antijeni (HpSA), E.coli O157:H7 Antijeni, Clostridium difficile Toksin A + B, Cryptosporidium Antijeni, Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni, Norovirüs Antijeni, Rotavirus Antijeni gibi testler verilebilir. 

Enzim Immunoassay (EIA) Testleri

Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları seroloji bölümünde virüs, bakteri, parazit ve mantar serolojileri çok geniş bir yelpazede çalışılmaktadır. Mikroorganizmalara ait IgG, IgM, IgA ve total antikor düzeyleri, IgG aviditeleri, Antikor Spesifik İndeksleri (ASI) çok çeşitli yöntemlerle (ELISA, LIA, ELFA, ECLIA, Western Blot vb.) belirlenmektedir. Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) immun komplekslerle ilişkili olarak enzimatik reaksiyonun ölçümü esasına dayanmaktadır.

Enzim, antijen veya antikora bağlı olabilmektedir. ELISA testleri; mikro-ELISA yöntemleri ile çalışılmaktadır. Spesifik hastalıklarda; TORCH enfeksiyonları (Toksoplazma, Rubella, Sitomegalovirus, Herpes simpleks virus), Hepatit (A, B, C, D ve E) enfeksiyonları, sifiliz, enfeksiyöz mononükleoz, AIDS, borelyoz, bruselloz, klamidya enfeksiyonları vb, özgün panellerin oluşturulabileceği serolojik test grupları çalışılmaktadır.

Otoantikorlar, vücudun bağışıklık sistemi tarafından mikroplar ya da virüsler yerine vücudun kendi hücrelerine karşı geliştirilen antikorlardır. Vücutta oluşan semptomlar, etkilenen hücrenin özelliklerine göre değişmektedir. Sistemik veya organa özgün klinik oluşabilir. 

Otoantikor tanımlama amacıyla IFT (Indirekt immunfloresans), ELISA, BLOT yöntemleri kullanılmaktadır. Yöntem ayırt etmeksizin tüm çalışmalar, otomatize sistemlerde olmaktadır. IFT test sistemlerinde mikroskobik değerlendirme iki farklı kişi tarafından yapılmaktadır. Şüpheli olgular; farklı yöntemlerle konfirme  edilebilmektedir. Laboratuvarımızda çalıştığımız testlerimizden bazıları aşağıda verilmiştir:
 
Avidite testleri: Rubella,Toxoplasma, Cytomegalo virus(CMV), Varicella Zoster Virus(VZV)

Antikor spesifik index (ASI) testleri: Borrelia burgdorferi, CMV, Herpes Simplex Virus(HSV), Rubeola, Rubella, Mumps 

Antikor testleri: Hepatit virüsler (A, B, C, D, E) (EIA ve ELISA), Epstein Barr Virus(EBV) paneli (ELISA ve immunblot), Treponema pallidum-Sifiliz (Aglutinasyon, IFT), Chlamydia (IFT), Herpes virus tip 1,2,6 (ELISA), HIV antikoru +p 24 antijeni (EIA ve ELFA), Influenza A/B, Parvovirus B19, Borrelia (ELISA ve immunblot), Bartonella henselae/quintana, Brucella, Legionella pneumophila, Leptospira, Helicobacter pylori, Rubeola (Kızamık), Rubella, Varicella zoster virus, Cytomegalovirus, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci, Campylobacter jejuni, Coxiella, Dengue virus, Diphteria, Echinococcus IFT, Enterovirus, Haemophilus influenzae tip B, Hantavirus, Mumps (Kabakulak), Mycoplasma pneumonia, Neisseria gonorrhoeae/meningitidis, Parainfluenzae, Tetanus, Tularemi, Histoplasma, Saccharomyces cerevisiae, Entamoeba histolytica, Schistosoma, Leishmania, Toxoplasma, Toxocara canis, Fasciola hepatica, Filariasis, Trypanosoma, West Nile virus, Yersinia.

Otoantikor test yelpazemiz çok geniştir;

IFT yöntemi ile çalışılan testler: ANA, dsDNA, ANCA, GBM, Islet, EMA IgA / IgG, ASMA, LKM, AMA, APA, İntrinsik antikor

ELISA yöntemi ile çalışılan testler: dsDNA, ANCA (pr3, mpo), Gliadin IgA/IgG, Doku transglutaminaz IgA/IgG, Kardiyolipin IgM/IgG, Fosfolipid IgM/IgG, Fosfotidilserin IgM/IgG, Beta 2 glikoprotein IgM/ IgG , GAD, TRAK, CCP

BLOT yöntemi ile çalışılan testler: ENA profili (Sm, RNP, SSA, SSB, Scl70, Jo1, Pmscl, centromer, histon, nucloesome)

Antijen testleri: Hepatitis Delta Antijeni, Candida albicans Antijeni (Beta-Glukan) , Aspergillus Antijeni (Galaktomannan), Histoplasma, Cryptococcus neoformans, Entamoeba histolytica, Giardia, Helicobacter pylori, Campylobacter, İnfluenza A ve B, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae, Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, RSV, Chlamydia trachomatis, Cytomegalovirus pp65.


Kültür- Antibiyotik Duyarlılık Testleri
Kültür incelemelerinde, mikroorganizmaların tanımlanmasında kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS) kullanılmaktadır. Antibiyotik/antifungal duyarlılık testleri CLSI’ye (Clinical and Laboratory Standards Institute) göre gerçekleştirilmekte ve sonuçlar MIC (minimum inhibitory concentration) değerleri ile birlikte rapor edilmektedir.

Alınan üst düzey güvenlik önlemleri ile; mikobakteri boyama,  hızlı kültürü ve antibiyotik duyarlılık testleri (MYCOLOR TK 520) ve PCR gibi tüm mikobakteri testleri çalışılmaktadır.