Türkiye'nin
Referans Laboratuvarı

Hizmetler

Menu

LabBlog!

Prenatal Tarama Testleri

Prenatal tarama testleri, laboratuarımızda özel bilgisayar programları kullanılarak immünokemilüminesans tekniği ile otoanalizörlerde çalışılmaktadır. Bu testler gebelik sırasında, bebeğin Trizomi 21 (Down sendromu), nöral tüp defektleri (NTD) ve Trizomi 18, Trisomi 13 riskini anlamamıza yardımcı olan testlerdir. Yapılan tarama testleri bebeğin bu anomalileri taşıyıp taşımadığını kesin olarak belirleyemez, sadece risk oranını vermektedir. 

Laboratuvarımızda ikili test, üçlü test, dörtlü test, kombine test, entegre test ve AFP testleri yapılmaktadır. Sadece anne kanındaki bazı hormonların gebelik haftasına göre seviyelerinin belirlenmesi ve bazı ultrason ölçümlerine dayanan, invaziv olmayan bu nedenle de çocuk kaybı riski taşımayan testlerdir. İkili testte 11-14. haftalar arasında, anne kanında PAPP-A ve  free ß-hCG’ye, kombine testte PAPP-A, free ß-hCG’ye ek bebeğin bazı ultrason ölçüm değerlerine bakılır. Üçlü testte, 14-22. haftaları arasında AFP, total hCG ve uE3’e, dörtlü testte de üçlü teste ek olarak inhibin -A değerlerine de bakılır.

Entegre test  iki testin ardışık yapılması ile uygulanır. Birincisi; 11-14. haftalar arasında anne kanında PAPP-A,free hCG ölçümü ve bebeğin ense kalınlığı (NT) ölçümü, İkinci olarak bu ölçümlere, 16-20 haftalar arasında AFP, total hCG ve uE3, inhibin A ölçümleri eklenir tüm sonuçlar birleştirilerek risk oranı belirlenir.

Kanda sadece AFP ölçümü yapılan AFP testinde ise, AFP değeri ile gebelik haftası karşılaştırılarak nöral tüp defekti (NTD) risk tahmininde bulunulur.

Anne kanındaki bu hormon ölçümleri haricinde annenin sigara, diyabet, ırk, gebelik sayısı, gebeliğinin IVF ile olup olmadığı, önceki gebeliklerinde kromozom ve NTD hikayesi ile ilgili bilgileri ve bebeğin ultrason bilgilerini içeren form da hazırlanır.

Bu bilgiler ve hormon değerleri kullanılarak istatistik programında risk hesaplaması yapılır.